Zero Sum Game: Simon Birch vs. Haley Joel Osment; Man vs. Machine; Child Star vs. Child Star